browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: litouwen

Druppelen in Kaunas

Kaunas, July 2006 – “Kijk dan, die benen. Sjezus. En allemaal hoor. Zit er hier iets in het water of zo ?” Aldus verzucht een niet bij naam genoemde piloot op een terrasje in┬áKaunas, Litouwen. De warme zomerzon volop medeplichtig aan het leed dat onder haar stralen geleden wordt. Als diabeten in een Belgische chocolaterie … Continue reading »

Share Button
Categories: reisverhaal | Tags: , , , | Leave a comment